Tiếng Việt English

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Thực phẩm chức năng

Tư vấn đăng ký bản công bố sản phẩm

Việc công bố thực phẩm chức năng là một thủ tục hành chính bắt buộc trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường bao gồm cả thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu. Trên thực tế, thời gian công bố sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu...

Test - Đăng ngày 8/28/2018