Tiếng Việt English

Tư vấn xin giấy phép hoạt động phòng khám

Bất kỳ phòng khám chuyên khoa/ đa khoa nào cũng phải đảm bảo điều kiện về nhân sự có trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và quan trọng hơn hết là phải được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Để tiết kiệm thời gian và đầy đủ thủ tục theo quy định, công ty TNHH Tư vấn BizHub cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với các thông tin tư vấn sau.

Các hồ sơ xin giấy phép hoạt động phòng khám (chuyên khoa, đa khoa, bệnh viện, ...) cần cung cấp: 

1. Quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài
2. Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
3. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề)
4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
5. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện tư nhân và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;
7. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở
8. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
9. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Quy trình tư vấn xin giấy phép hoạt động phòng khám của BizHub:

  1. Tư vấn quy định, yêu cầu, điều kiện về hồ sơ, trình tự xin phép thành lập phòng khám;
  2. Thẩm định và đánh giá các tài liệu đã có và thông tin của khách hàng;
  3. Tư vấn điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp thông tin, tài liệu đã có chưa đáp ứng quy định của cơ quan có thẩm quyền;
  4. Xây dựng các văn bản cần thiết và tập hợp đầy đủ hồ sơ hợp lệ; 
  5. Khảo sát tình hình hiện trạng của phòng khám trước khi Đoàn xuống thẩm định
  6. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động phòng khám và thúc đẩy hoàn thành công việc sớm hơn hoặc theo thời hạn đã cam kết với khách hàng;
  7. Tiếp Đoàn thẩm định cùng với Doanh nghiệp
  8. Bàn giao kết quả cho khách hàng;
Mọi thắc mắc về vấn đề làm thủ tục để xin phép thủ tục phòng khám (chuyên khoa, đa khoa, bệnh viện, ...) đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi (ĐT: 028. 710 92979, email: bizhubconsulting@bizhub.com.vn) để được tư vấn về quy định, thủ tục và cung cấp dịch vụ tốt nhất.