Tiếng Việt English

Thay đổi của Nghị định 155/2018/ND-CP về lĩnh vực An toàn thực phẩm

Chính phủ vừa ra nghị định 155/2018 có hiệu lực từ 12/11/2018 sửa đổi bổ sung các nghị định có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế. Trong đó lĩnh vực An toàn thực phẩm là 1 trong những nội dung thay đổi quan trọng.

Thay đổi của Nghị định 155/2018/ND-CP trong lĩnh vực An toàn thực phẩm