Tiếng Việt English

Những đối tượng nào phải xin chứng chỉ hành nghề y?

Theo Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh gồm 06 đối tượng sau:  

1. Bác sỹ, y sỹ

2. Điều dưỡng viên

3. Hộ sinh viên

4. Kỹ thuật viên

5. Lương y

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, điều kiện về hiệu lực của chứng chỉ hành nghề và đáp ứng các nguyên tắc đăng ký hành nghề (Mục 1 Chương III Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009).

Ví dụ: Nếu bạn học y và hiện đang làm bên khâu trang thiết bị. Theo như quy định thì công việc hiện tại của bạn là kỹ thuật viên do đó bạn thuộc đối tượng phải xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.